SZKOLENIA

Szkolenia otwarte

Warsztaty on-line z budowania strategii

Procedury bezpieczeństwa Lock-Out / Tag-Out (LOTO)

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie Przez Cele (Management By Objectives)

Procedury bezpieczeństwa Lock-Out / Tag-Out (LOTO)

Value Stream Mapping (VSM)

Standaryzacja

Zarządzanie Wizualne

Warsztaty 5s

TWI – Doskonalenie Procesów

TPM – Całkowite Utrzymanie Ruchu

Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

Redukcja Zużycia Mediów

Lean Dla Praktyków

Zarządzanie Strategiczne – Hoshin Kanri

Efektywna Praca

Mapowanie Procesów

Organizacja Miejsca Pracy (5s)

Redukcja czasu przezbrojeń (SMED)