Mapowanie Procesów

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra zarządzająca
✓ Pracownicy bezpośrednio produkcyjni
✓ Inżynierowie procesu i specjaliści Lean Management
✓ Pracownicy działów utrzymania ruchu
✓ Pracownicy logistyki wewnętrznej

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ Tworzenie bardziej efektywnych procesów generujących wartość dla Klienta,
✓ Skrócenie czasu realizacji procesów,
✓ Zwiększenie świadomości pracowników i ich wpływu na realizowane procesy,
✓ Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i wdrażanie zmian w organizacji,
✓ Poprawienie wykorzystania zasobów w organizacji,
✓ Tworzenie celów spójnych z wizją firmy,
✓ Budowanie wskaźników odzwierciedlających stan obecny obszarów,
✓ Łatwiejsze raportowanie prac i realizacji celów,
✓ Uwidocznienie problemów w organizacji.

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ definiować marnotrawstwa w procesie,
✓ skutecznie zbierać dane dotyczące procesów,
✓ analizować procesy i tworzyć nowe,
✓ projektować efektywne przezbrojenia,
✓ uszczelniać procesy i eliminować luki między nimi

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia
2. Podejście procesowe i definiowanie procesów w firmie
3. Prowadzenie obserwacji procesu
4. Przedstawienie procesu w formie graficznej – omówienie narzędzi
5. Przypisywanie odpowiedzialności
6. Dokumentacja procesowa
7. Ustalenie wskaźników procesu
8. Standaryzacja i doskonalenie procesów
9. Tworzenie makro-map
10. Mapowanie procesu u Klienta

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy