Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Dyrektorzy, Kierownicy
✓ Brygadziści, Liderzy
✓ Inżynierowie Procesu oraz Technolodzy
✓ Specjaliści ds. Jakości

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ nabycie umiejętności skutecznego i systemowego rozwiązywania kluczowych dla przedsiębiorstwa problemów,
✓ skrócenie czasu rozwiązywanie problemów w organizacji,
✓ zmniejszenie kosztów związanych z wdrażaniem nieskutecznych rozwiązań,
✓ rozwój kompetencji i zaangażowania zespołów w bieżące rozwiązywanie problemów,
✓ szybka i trwała poprawa procesów w organizacji,
✓ lepsze wykorzystanie zasobów w organizacji w celu eliminacji przyczyn źródłowych,
✓ eliminacja "gaszenia pożarów" związana z usuwaniem skutków problemów,
✓ połączenie narzędzi rozwiązywania problemów i zarządzania projektami w skuteczny system.

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ skutecznie i systemowo rozwiązywać problemy,
✓ skracać czas realizacji i zmniejszać koszty,
✓ rozwijać kompetencje i zaangażowanie zespołów,
✓ trwale poprawiać procesy w organizacji,
✓ lepiej wykorzystywać zasoby w organizacji,
✓ używać narzędzi rozwiązywania problemów i zarządzania projektami.

PLAN SZKOLENIA

Dzień 1 - warsztaty (8 godzin)
1. Wstęp do rozwiązywania problemów - omówienie podstawowych pojęć
2. Zasada Pareto i priorytety w wyborze problemów do rozwiązania
3. Zaprezentowanie różnic i podobieństw w wybranych metodach (PDCA, A3, 8D, DMAIC)
4. Omówienie procesu rozwiązywanie problemów i narzędzi wykorzystywanych na poszczególnych etapach (5W2H, 5xWhy, Diagram Ishikawy, podstawy SPC, burza mózgów, diagram HOW-HOW)
5. Zarządzanie projektem (moderowanie zespołu, harmonogramowanie prac, raportowanie zadań, funkcja lidera rozwiązywania problemów)

Dzień 2 - warsztaty (8 godzin)
1. Stworzenie dokładnego opisu problemu dla przykładu Klienta
2. Sesja poświęcona poszukiwaniu przyczyn źródłowych i generowaniu rozwiązań dla problemu
3. Omówienie narzędzi do weryfikacji skuteczności wdrożonego rozwiązania
4. Standaryzacja i skalowanie rozwiązań w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi lean management
5. Podsumowanie
6. Egzamin i certyfikacja

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy