Value Stream Mapping (VSM)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Dyrektorzy, managerowie oraz kierownicy
✓ Inżynierowie procesu i specjaliści Lean Management
✓ Inżynierowie jakości
✓ Liderzy zespołów

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ tworzenie efektywnych procesów generujących wartość dla Klienta,
✓ skrócenie całkowitego czasu przejścia (lead time),
✓ zwiększenie świadomości pracowników i ich wpływu na realizowane procesy,
✓ skuteczniejsze rozwiązywanie problemów i wdrażanie zmian w organizacji,
✓ wychwytywanie i eliminacja wąskich gardeł.

CZAS TRWANIA

1 dzień

POZIOM

Średniozaawansowany

FORMA

Szkolenie zamknięte z elementami warsztatowymi

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ definiować wartość dodaną dla Klientów,
✓ mapować procesy przy użyciu VSM,
✓ tworzyć mapy stanu obecnego i stanu przyszłego,
✓ optymalizować procesy,
✓ wyznaczać wąskie gardła w organizacji,
✓ definiować marnotrawstwo w procesach.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia
2. Podejście procesowe i definiowanie procesów w firmie
3. Prowadzenie obserwacji procesu
4. Przedstawianie procesu w formie mapy strumienia wartości (VSM)
5. Analiza wąskich gardeł i marnotrawstwa
6. Mapy stanu obecnego i docelowego
7. Doskonalenie procesów

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy