Audyty

JAK ROZPOCZĄĆ DOSKONALENIE?

Określ Jasno
Cel Działań

Zgodnie z definicją audyt jest niezależną oceną stanu organizacji, systemu, procesu lub produktu. Podczas audytu sprawdza się zgodność podmiotu z określonymi normami, wzorcami, standardami czy wytycznymi. Tutaj rodzi się pytanie – jak audytować efektywność organizacji?

Nie istnieją niestety żadne złote wytyczne, które gwarantowałyby sukces w prowadzeniu biznesu. Dlatego przed przystąpieniem do audytu naszym pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb naszego Partnera. Podczas audytu zupełnie inaczej przebiega ocena organizacji, która chce zwiększyć swoją wydajność, a zupełnie inaczej w tej, która w związku z sytuacją zmuszona jest szukać oszczędności. Jeszcze inaczej będzie to wyglądać, jeżeli musimy się skupić na zwiększeniu poziomu satysfakcji klientów. W związku z tym pierwszym krokiem przed przystąpieniem do oceny jest jasne sprecyzowanie celu. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w organizacji, która chce wejść na ścieżkę ciągłego doskonalenia i szuka wsparcia w zidentyfikowaniu obszarów do usprawnienia.

Nie istnieją niestety żadne złote wytyczne, które gwarantowałyby sukces w prowadzeniu biznesu. Dlatego przed przystąpieniem do audytu naszym pierwszym krokiem jest zrozumienie potrzeb naszego Partnera. Podczas audytu zupełnie inaczej przebiega ocena organizacji, która chce zwiększyć swoją wydajność, a zupełnie inaczej w tej, która w związku z sytuacją zmuszona jest szukać oszczędności. Jeszcze inaczej będzie to wyglądać, jeżeli musimy się skupić na zwiększeniu poziomu satysfakcji klientów. W związku z tym pierwszym krokiem przed przystąpieniem do oceny jest jasne sprecyzowanie celu. Zupełnie inaczej wygląda sprawa w organizacji, która chce wejść na ścieżkę ciągłego doskonalenia i szuka wsparcia w zidentyfikowaniu obszarów do usprawnienia.

Analiza

Stanu Obecnego

Niezależnie czy nasi Partnerzy mają określony cel, czy chcą go dopiero zdefiniować, pierwszym etapem jest analiza stanu obecnego, która właściwie ocenia punktu wyjścia. Jest to pierwszy z etapów, w realizacji którego możemy pomóc naszym Klientom.

Podczas analizy stanu obecnego wykorzystujemy szereg analiz, w których staramy się odpowiedzieć na pytanie: gdzie jesteśmy? Na których etapach w naszych procesach występują nieefektywności? Jakie widzimy straty w działalności? Jak zmienić naszą organizację w duchu Kaizen?

Audyt

Elementy Składowe Audytu

MAPOWANIE PROCESÓW

Mapowanie procesów pozwoli zebrać aktualne dane na temat tego jak działa firma, jakie ma ścieżki komunikacji oraz jakie są relacje i oczekiwania pomiędzy poszczególnymi działami. To punkt wyjścia do uproszczenia procesów oraz skalowania organizacji.

MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI (VSM)

Analiza strumienia wartości (VSM) pozwala poznać całkowity czas przejścia oraz zdefiniowanie ograniczenia, które hamują organizację przed zwiększeniem zysku. Dzięki temu zamiast zajmować się tylko lokalnymi optymalizacjami, można skupić się na całym przepływie.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW

Przeprowadzenie obserwacji migawkowych pozwala na ocenę wykorzystania maszyn i ludzi i analizę ich efektywności. Dzięki szczegółowym wynikom możliwe jest określenie jaki ułamek całego dnia pracy poświęcany jest na czynności dodające wartość dla Klienta.

PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Bardzo ważnym aspektem zarządzania jest zdefiniowanie celów oraz prezentowanie na bieżąco stanu obecnego. Analiza systemu zarządzania podczas audytu pozwala na poznanie jak działa na co dzień organizacja - jak kaskadowane i realizowane są cele w organizacji, oraz jak działa system motywowania pracowników.

ANALIZA PRZEPŁYWU PRODUKTU

Wykonanie diagramu spaghetti pozwala na przedstawienie fizycznej drogi jaką pokonuje produkt, a następnie zaplanowanie działań mających na celu redukcję transportu.

OCENA WDROŻONYCH ROZWIĄZAŃ

Bazując na najlepszych rozwiązaniach w biznesie weryfikujemy poziom wdrożenia poszczególnych narzędzi i systemów. Dzięki temu możliwe jest stworzenie szczegółowych rekomendacji i planu działań do wdrożenia.

Audyt

Korzyści Z Audytu I Dalsze Kroki

Rzetelnie przeprowadzony audyt pozwala zrozumieć sytuację, w której znajduje się organizacja. Jeśli nie jest to jasno określone, pozwala zdefiniować potencjał do rozwoju i kierunek przyszłych działań doskonalących. Poprzez efektywne wykorzystanie różnych narzędzi identyfikuje obszary do poprawy. Wykorzystując swoje doświadczenie jesteśmy w stanie zaproponować klientowi plan działań. Jeżeli klient nie jest przekonany, że jest w stanie nasze rekomendacje wdrożyć skutecznie możemy go również w ramach projektu wesprzeć, czy to jako doradcy, członkowie lub liderzy zespołów.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Dopasujemy Się Do Twoich Potrzeb