Efektywna Praca

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy: produkcji, jakości, utrzymania ruchu, planowania, brygadziści, liderzy),
✓ Pracownicy Utrzymania Ruchu (kierownicy, mechanicy, automatycy),
✓ Nadzór Procesów Produkcyjnych (inżynierowie procesu, technolodzy),
✓ Pracownicy Produkcyjni (operatorzy, ustawiacze),
✓ Pracownicy Logistyki Wewnętrznej,
✓ Pracownicy Działu Jakości (kontolerzy, technicy jakości, SQA/SQD).

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ Zdobycie wiedzy o pojęciach związanych z Lean Manufacturing,
✓ Umiejętność opracowania i analizy Mapy Przepływu Wartości (stan obecny, idealny i przyszły),
✓ Poprawa jakości wewnętrznej poprzez wdrożenie narzędzi jakości wbudowanych w proces,
✓ Wzrost efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy na stanowiskach,
✓ Zwiększenie dostępności maszyn,
✓ Zwiększenie elastyczności produkcji i możliwość precyzyjnego planowania,
✓ Efektywne wykorzystanie czasu pracy poprzez zastosowanie techniki zarządzania zadaniami.

CZAS TRWANIA

1 dzień

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ wykorzystywać odpowiednie narzędzia Lean,
✓ analizować procesy,
✓ skutecznie rozwiązywać problemy,
✓ zwiększać dostępność maszyn,
✓ poprawiać efektywność pracy,
✓ skutecznie zarządzać zadaniami.

PLAN SZKOLENIA

1. Wstęp do lean management
2. Organizacja miejsca pracy i 5S
3. Mapa strumienia wartości (VSM) - stan obecny
4. Jakość wbudowana w proces
5. SMED - optymalizacja czasu przezbrojenia
6. System ssący - podstawowe zagadnienia
7. Mapa Strumienia Wartości - stan idealny i stan przyszły
8. Technika Pomodoro - zarządzanie zadaniami w czasie
9. Podsumowanie

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy