Organizacja Miejsca Pracy (5s)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Pracownicy administracyjni i produkcyjni
✓ Kadra zarządzająca
✓ Specjaliści Lean oraz inżynierowie procesu

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
✓ poprawa efektywności wykonywanych zadań,
✓ eliminacja marnotrawstwa,
✓ krótszy czas realizacji zadań,
✓ mniejsza ilość pomyłek i braków,
✓ czyste i uporządkowanie miejsce pracy.

CZAS TRWANIA

1 dzień

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Szkolenie zamknięte

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ definiować marnotrawstwa w codziennych zadaniach,
✓ organizować swoje miejsca miejsca pracy w sposób bezpieczny i efektywny,
✓ prowadzić warsztaty 5s,
✓ tworzyć checklisty do audytów,
✓ wyznaczać nowe standardy 5s.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe definicje
2. Zarządzanie wizualne
3. 5s – początki
4. Selekcja i system czerwonych kart
5. Systematyka w biurze i na hali
6. 5s to nie tylko Sprzątanie
7. Standaryzacja i stosowanie najlepszych praktyk
8. Samodyscyplina
9. Weryfikacja standardów – audyty
10. Dobre praktyki i skuteczne rozwiązania

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy