Warsztaty on-line z budowania strategii

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
✓ Freelancerzy
✓ Mikroprzędsięborcy
✓ Mali przedsiębiorcy
✓ Właściciele firm
✓ Kadra Zarządzająca wyższego szczebla

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ zwiększenie świadomości oraz kompetencji związanych z zarządzaniem firmą, co pozwoli na skalowanie biznesu oraz szybki wzrost zysków
✓ gotowość do skalowania i rozwoju dzięki wykorzystaniu filozofii kaizen oraz podejściu procesowym
✓ posiadanie jasnej strategii działań, powiązanej z celami przedsiębiorstwa i gwarantującej skupienie się na kluczowych działaniach
✓ poznanie mocnych i słabych stron własnego biznesu, co pozwoli na zwiększenie przewagi konkurencyjnej
✓ poprawa skuteczności działań poprzez zastosowanie najlepszych technik związanych z komunikacją, delegowaniem oraz zarządzaniem sobą w czasie

CZAS TRWANIA

6 godzin

POZIOM

Średniozaawansowany

FORMA

Warsztaty otwarte on-line

GRUPA

Kameralna – 14 osób

PROWADZĄCY

UWAGA: dwóch trenerów!!
Ireneusz Ochman
Paweł Nurzyński

KOSZT

299 PLN netto

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA

✓ Przygotują wizję i wartości swoich organizacji
✓ Określą szczegółowo i powiążą swoje cele krótko- i długoterminowego
✓ Nakreślą strategię swoich działań na najbliższy okres
✓ Będą gotowi na skalowanie swojego biznesu
✓ Skupią się na najważniejszych i najbardziej kluczowych działaniach
✓ Staną się skutecznymi liderami

PLAN SZKOLENIA

1. Wstęp – omówienie podstawowych pojęć oraz definicji skutecznej strategii organizacyjnej.
2. Wizja i wartości - spojrzenie w przyszłość i definiowanie pożądanego stanu, odzwierciedlającego długoterminowe cele oraz kreowanie fundamentalnych przekonań, zasad i ram etycznych do budowania kultury i kierowania działaniami organizacji.
3. Rodzaje celów – omówienie celów długoterminowych, krótkoterminowych i rozwojowych z perspektywy strategicznej.
4. Definiowanie celów strategicznych, operacyjnych i rozwojowych dla (cele organizacyjne, przełomowe i pośrednie).
5. Tworzenie strategii krótko i długoterminowej – określanie celów i analizowanie warunków wpływających na strategię, formułowanie planów działań i monitorowanie i dostosowywanie strategii.
6. Zarzadzanie procesowe – projektowanie, tworzenie i dokumentowanie procesów, opracowywanie wskaźników ich efektywności na bazie danych oraz wdrażanie, optymalizowanie i dostosowywanie procesów do zmiennych warunków rynkowych.
7. Analiza SWOT – określanie silnych i słabych stron organizacji poprze identyfikowanie czynników wpływających na osiąganie celów, analiza czynników zewnętrznych wpływających na szanse i zagrożenia wynikające z trendów rynkowych w celu optymalizacji działań i wykorzystania do planowania strategicznego.
8. Filozofia Kaizen – czyli cykl PDCA jako narzędzie do planowania, realizowania, oceny i doskonalenia strategii.
9. Hoshin Kanri – kaskadowanie celów poprzez przejście od celów strategicznych poprzez cele pośredni i operacyjne z wykorzystaniem regularnego monitorowania postępu w ich realizacji oraz korygowania i doskonalenia.
10. Skalowanie biznesu i organizacji – rozwój struktury organizacyjnej, optymalizacja procesów i wzmacnianie zasobów poprzez inwestowanie w rozwój pracowników i infrastrukturę oraz technologię.
11. Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie – planowanie efektywnego wykorzystania czasu, ustalanie priorytetów zadań, horyzonty czasowe, skuteczne metody organizacyjne, doskonalenie pracowników i technik efektywności osobistej (np. technika Pomodoro).
12. Komunikacja i delegowanie zadań – potrzeba kształtowania jasnego przekazu informacji, otwarta komunikacja i empatia, budowa pozytywnych relacji, przypisywanie zadań i monitorowanie postępów oraz udzielanie niezbędnego wsparcia.
13. Bariery i błędy przy budowaniu strategii – brak danych, niejasna wizja, niewłaściwe zrozumienie, jednostronne podejście, brak szerszej perspektywy, brak analizy otoczenia i ograniczone podejście do planowania strategicznego.

Ireneusz Ochman

Ekspert i doświadczony praktyk wsparcia rozwoju organizacji. Dyrektor projektów, konsultant z doświadczeniem w realizacji i koordynowaniu projektów z obszaru optymalizacji produkcji i doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych i grach symulacyjnych, rozpowszechnia podejście Lean w firmach. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w ramach specjalizacji Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi.
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach produkcji na różnych szczeblach kierowniczych. Zdobył je przez 10 lat pracy w branży górniczej, a następnie ponad 20 lat spędzonych w branży motoryzacyjnej. Pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarach produkcyjnych oraz w działach inżynierskich i BHP. Pełnił funkcję trenera wewnętrznego kluczowych zagadnień systemu produkcji opartego na filozofii Lean Manufacturing. Uczestniczył w projektach wdrożeniowych międzynarodowej korporacji motoryzacyjnej w zakładach w Polsce, Europie i na świecie.
Jako konsultant od 2018 zajmuje się optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcją, działalnością audytową i szkoleniową w z zakresie procesów produkcyjnych, pracy standaryzowanej, eliminacji strat, systemów ciągłego doskonalenia i zarządzania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów.
Obecnie jako specjalista narzędzi Lean realizuje audyty operacyjne i projekty wdrożeniowe. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się zarówno w szkoleniach, jak i transformacjach Lean. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Ma doświadczenie konsultingowe w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych głównie w obszarach produkcji przemysłowej. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych i projektach optymalizacyjnych procesów produkcyjnych oraz wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

Paweł Nurzyński

Lider Ciągłego Doskonalenia z zakresu zarządzania i rozwoju. Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej oraz zdobywał wiedzę w trakcie szkoleń w Szwecji czy Holandii. Teraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca gościnny studiów DBA oraz MBA Executive na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Jego publikacje można znaleźć na takich portalach jak: Constant Growth, BDO Advisory czy Tagatic.
Jego największą pasją jest doskonalenie procesowe. Od lat wspiera polskie przedsiębiorstwa optymalizując ich produkcje, dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, szkoli pracowników oraz wdraża narzędzia, która pozwalają firmom się rozwijać. W swojej codziennej pracy łączy wiedzę z zakresu metod rozwiązywania problemów, teorii ograniczeń, Six Sigmy i Lean Management.
Współpracował w przeszłości z takimi firmami jak: Princess Yachts, Kanri Soft, ATEX, Apra-Optinet, Alucrom (grupa Midroc), DeLaval, Essity (dawniej SCA Hygiene Products), ETO Magnetic, Eberspacher, CS Group czy Tagatic. Wspiera firmy w optymalizacji procesów, prowadzi projekty doskonalące a także wspiera w zakresie transferu i uruchomienia procesów. Projekty realizował w Polsce, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.
Autor kursów e-learningowych dla branży produkcyjnej i usługowej. Zrealizował między innymi szkolenia z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów, Standaryzacji, Zarządzania wizualnego czy Organizacji miejsca pracy.

Najbliższy termin warsztatów:

26 luty 2024

Zapisz się

Skontaktuj się z nami, by zarezerwować miejsce