Lean Dla Praktyków

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy: produkcji, jakości, utrzymania ruchu, planowania, brygadziści, liderzy),
✓ Pracownicy Utrzymania Ruchu (kierownicy, mechanicy, automatycy),
✓ Nadzór Procesów Produkcyjnych (inżynierowie procesu, technolodzy),
✓ Pracownicy Produkcyjni (operatorzy, ustawiacze),
✓ Pracownicy Logistyki Wewnętrznej (mleczarze, kanbanowcy, liderzy logistyki),
✓ Pracownicy Działu Jakości (kontolerzy, technicy jakości, SQA/SQD).

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ Zdobycie wiedzy o pojęciach związanych z Lean Manufacturing
✓ Umiejętność opracowania i analizy Mapy Przepływu Wartości (stan obecny, idealny i przyszły),
✓ Poprawa jakości wewnętrznej poprzez wdrożenie narzędzi jakości wbudowanych w proces,
✓ Praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w procesie (gra symulacyjna),
✓ Wzrost efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy na stanowiskach,
✓ Możliwość zmniejszenia partii produkcyjnych,
✓ Zwiększenie dostępności maszyn,
✓ Zwiększenie elastyczności produkcji i możliwość precyzyjnego planowania.

CZAS TRWANIA

3 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ opracować i przeanalizować Mapę Przepływu Wartości,
✓ wykorzystywać narzędza Lean Manufacturing w procesie,
✓ przeprowadzić reorganizację stanowisk pracy,
✓ zwiększyć elastyczność produkcji,
✓ efektywnie planować i realizować zadania.

PLAN SZKOLENIA

Dzień 1
1. Podstawy lean management
2. Mapowanie strumienia wartości - mapa stanu obecnego
3. Jakość wbudowana w proces

Dzień 2
1. Warsztat u Zenka - gra symulacyjna
2. Organizacja stanowisk pracy / 5S
3. Praca standaryzowana
4. Tworzenie ciągłego przepływu

Dzień 3
1. SMED - szybkie przezbrojenia
2. System ssący i wypoziomowana produkcja
3. Mapowanie strumienia wartości - mapa stanu przyszłego

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy