Warsztaty 5s

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kierownicy obszarów,
✓ Brygadziści, Liderzy,
✓ Pracownicy Produkcyjni,
✓ Pracownicy Utrzymania Ruchu,
✓ Inżynierowie Procesu oraz Technolodzy

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ nabycie umiejętności projektowania bezpiecznych i uporządkowanych stanowisk pracy,
✓ zwiększenie zaangażowania pracowników w nadzór nad maszynami/stanowiskami,
✓ umiejętność prowadzenia warsztatów oraz audytów 5s,
✓ skrócenie czasu realizacji procesów,
✓ zmniejszenie kosztów,
✓ podniesienie kompetencji pracowników w zakresie organizacji miejsca pracy,
✓ lepsze wykorzystanie zasobów w organizacji,
✓ zwiększenie skuteczności i wydajności pracowników,
✓ zbudowanie trwałego fundamentu do ciągłego doskonalenia procesów

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ organizować miejsca pracy w sposób bezpieczny i efektywny,
✓ projektować bezpieczne i uporządkowane stanowiska pracy,
✓ lepiej wykorzystywać zasoby w organizacji,
✓ samodzielnie prowadzić warsztaty 5s,
✓ wyznaczać nowe standardy 5s,
✓ budować system audytów i tworzyć listy kontrolne

PLAN SZKOLENIA

Dzień 1
- szkolenie z warsztatami na stanowisku
- Wybór stanowiska do warsztatów i przeprowadzenie obserwacji
- Podstawy lean management oraz zarządzania wizualnego
- Marnotrawstwo - analiza na podstawie obserwacji z obszaru
- Selekcja - system czerwonych kart, warsztaty na stanowisku
- Systematyka - wizualizacja, rozwiązania wspierające systematykę
- Sprzątanie - tworzenie harmonogramów, wstęp do autonomicznego utrzymania ruchu
- Warsztaty na stanowisku
- Stworzenie harmonogramu działań do wykonania

Dzień 2 - szkolenie
- Analiza wdrożonych rozwiązań i zrealizowanych działań
- Sprzątanie - tworzenie harmonogramów, wstęp do autonomicznego utrzymania ruchu ciąg dalszy
- Standaryzacja - zabezpieczenie rozwiązań i proces standaryzacji
- Samodyscyplina - budowanie systemu audytów, zasady audytowania
- Korzyści z 5s i problemy z wdrożeniem
- Skalowanie rozwiązań - jak wdrożyć 5s globalnie w organizacji
- Panel dyskusyjny

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy