TWI – Doskonalenie Procesów

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy produkcji, brygadziści, liderzy)
✓ Nadzór Procesów Produkcyjnych (inżynierowie procesu, technolodzy, specjaliści ds. jakości)
✓ Pracownicy Produkcyjni (operatorzy, ustawiacze).

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ skrócenie czasu realizacji procesów,
✓ umiejętność normowania czasu pracy,
✓ zdobycie wiedzy i umiejętności instruowania pracowników, doskonalenia metod pracy oraz budowy dobrych relacji w zespole,
✓ skrócenie czasu niezbędnego do wdrożenia nowego pracownika,
✓ zwiększenie skuteczności szkoleń wdrożeniowych,
✓ zmniejszenie kosztów,
✓ rozwój kompetencji i zaangażowania pracowników w realizowane procesy,
✓ szybka i trwała poprawa procesów w organizacji,
✓ lepsze wykorzystanie zasobów w organizacji,
✓ zwiększenie skuteczności i wydajności pracowników,
✓ umiejętność tworzenia dokumentów pracy standaryzowanej,
✓ zbudowanie trwałego fundamentu do ciągłego doskonalenia procesów.

CZAS TRWANIA

3 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ zdefiniować role i odpowiedzialności w procesie,
✓ definiować zasady pracy standaryzowanej,
✓ podzielić proces na elementy pracy,
✓ normować procesy pracy,
✓ szkolić i instruować pracowników,
✓ opracowywać dokumentację pracy standaryzowanej,
✓ doskonalić metody pracy.

PLAN SZKOLENIA

Moduł 1 - standaryzacja i bezpieczeństwo
1. Podstawy lean management oraz zarządzania wizualnego (5M)
2. Standaryzacja - role, odpowiedzialności, doskonalenie, PDCA
3. Bezpieczeństwo w pracy
4. Praca standaryzowana (czas cyklu, zapas standardowy, sekwencja pracy)
5. Od obserwacji procesu po Arkusze Pracy Standaryzowanej - omówienie dokumentacji na przykładach
6. Przeprowadzenie obserwacji i podziału procesu na elementy - na procesie Klienta.

Moduł 2 - Instruowanie Pracowników
1. Arkusze Podziału Pracy - tworzenie arkuszy dla procesu Klienta
2. Normowanie czasu pracy
3. Instruowanie pracowników - przygotowanie ucznia, prezentacja pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie
4. Matryce kompetencji i plany szkoleń

Moduł 3 - Doskonalenie Metod Pracy
1. Arkusze Pracy Standaryzowanej - zasady tworzenia i korzystania
2. Przygotowanie Arkusza Pracy Standaryzowanej dla analizowanego procesu Klienta
3. Doskonalenie Metod Pracy - 4 kroki
4. Arkusze Propozycji Zmian vs. systemy sugestii pracowniczych (Kaizen i TOC)

Moduł 4 - Relacje z Pracownikami
1. Weryfikacja przygotowanej dokumentacji na procesie
2. Arkusze Przebiegu Czasu Pracy
3. Komunikowanie nowych standardów
4. Relacje z Pracownikami - ostatni element TWI
5. Panel dyskusyjny

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy