Standaryzacja

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Liderzy
✓ Menadżerowie
✓ Kierownicy Produkcji
✓ Dział HR
✓ Właściciele firm

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ krótszy i bardziej powtarzalny czas realizacji operacji,
✓ redukcja błędów wewnętrznych oraz reklamacji,
✓ krótszy i bardziej skuteczny proces wdrożeniowy pracowników,
✓ doskonalenie wbudowane z codzienne standardy,
✓ uwidocznienie strat,
✓ zwiększenie bezpieczeństwa pracy

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Średniozaawansowany

FORMA

Warsztaty praktyczne

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ tworzyć i wdrażać nowe standardy,
✓ kolejnych kroków na drodze standaryzacji procesów,
✓ wdrażać pracę standaryzowaną w swojej organizacji,
✓ pracować z arkuszami

PLAN SZKOLENIA

1. Start
2. Na początku był chaos
3. Podstawowe pojęcia
4. Standard a ciągłe doskonalenie
5. Różne aspekty standaryzacji
6. Korzyści ze standaryzacji
7. Zastosowanie standardów
8. Tworzenie standardów
9. Przeszkody we wdrażaniu standaryzacji
10. Test
11. Warunki niezbędne do wdrażania
12. Struktura procesu
13. Elementy pracy standaryzowanej
14. Plan wdrożenia pracy standaryzowanej
a) Obserwacja
b) Podział procesu
c) Arkusze podziału pracy
d) Pomiary czasu pracy elementów
e) Arkusz pracy standaryzowanej i komunikacja
15. Omówienie przykładu
16. Role i odpowiedzialności
17. Wpływ pracy standaryzowanej na różne aspekty
18. Jak utrzymać standardy
19. Test
20. Podsumowanie

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy