Procedury bezpieczeństwa Lock-Out / Tag-Out (LOTO)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy produkcji, brygadziści, liderzy)
✓ Pracownicy Utrzymania Ruchu (mechanicy, automatycy, elektrycy)
✓ Specjaliści służb BHP

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz korzyści zastosowania systemu LOTO,
✓ skracanie czasów przestojów i poprawa wydajności operacyjnej,
✓ zwiększenie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i zmniejszenie ryzyka ciężkich wypadków i obrażeń,
✓ skuteczne zabezpieczanie i neutralizowanie źródeł energii

CZAS TRWANIA

6 godzin

POZIOM

Średniozaawansowany

FORMA

Szkolenie zamknięte z elementami warsztatowymi

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ wdrażania standardów i najlepszych praktyk w zakresie nadzoru nad maszynami i urządzeniami,
✓ sposobów przygotowania maszyn i urządzeń przed pracami konserwacyjnymi lub naprawczymi,
✓ sposobów i zasad prawidłowego wyłączania i blokowania źródeł energii,
✓ poprawnego dobierania i wdrażania urządzeń LOTO,
✓ tworzenia i wdrażania procedur LOTO

PLAN SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do procedury LOTO
2. Przepisy i wymagania prawne
3. Identyfikacja i oznakowanie maszyn lub urządzeń
4. Rodzaje i identyfikacja źródeł energii
5. Prawidłowe wyłączanie i blokowanie źródeł energii
6. Bezpieczne usuwanie blokad i oznakowania po zakończeniu prac
7. Procedury LOTO i schematy postępowania awaryjnego
8. Warsztaty praktyczne na wybranej maszynie lub linii produkcyjnej
9. Tworzenie formularza LOTO do wykorzystania na urządzeniach i maszynach
10. Opracowanie standardów oznaczeń
11. Tworzenie procedury postępowania LOTO
12. Budowa schematu postępowania awaryjnego

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy