TPM – Całkowite Utrzymanie Ruchu

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy: produkcji, jakości, utrzymania ruchu, planowania, brygadziści, liderzy),
✓ Pracownicy Utrzymania Ruchu (mechanicy, automatycy)
✓ Nadzór Procesów Produkcyjnych (inżynierowie procesu, technolodzy, specjaliści ds. jakości)
✓ Pracownicy Produkcyjni (operatorzy, ustawiacze).

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ Zwiększenie dostępności maszyn,
✓ Poprawienie kluczowych parametrów procesu i jakości wyrobów,
✓ Wdrożenie standardów i najlepszych praktyk w zakresie nadzoru nad maszynami i urządzeniami,
✓ Zwiększenie świadomości pracowników i ich wpływu na realizowane procesy,
✓ Poprawienie wykorzystania zasobów w organizacji,
✓ Zaangażowanie organizacji w zapewnienie bezawaryjnej pracy maszyn,
✓ Eliminacja ponownego wystąpienia awarii poprzez umiejętność poszukiwania przyczyn źródłowych awarii
✓ Zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Szkolenie zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ określić cele TPM,
✓ definiować podstawowe mierniki,
✓ planować konserwacje,
✓ eliminować straty,
✓ definiować plany działań do realizacji celów.

PLAN SZKOLENIA

Dzień 1 - szkolenie z warsztatami na stanowisku
- Wprowadzenie do TPM
- Cele TPM
- Sześć Wielkich Strat
- Podstawowe mierniki TPM
- Organizacja TPM (filary)
- Ciągłe doskonalenie
- Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
- Planowane konserwacje
- Trening i szkolenia

Dzień 2 - szkolenie z warsztatami na stanowisku
- Wczesne zarządzanie wyposażeniem
- Utrzymanie jakości
- Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska
- Efektywność pracy w biurze
- Etapy wdrażanie TPM
- Zdefiniowanie planu działań do zrealizowania przez uczestników szkolenia
- Panel dyskusyjny

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy