Zarządzanie Wizualne

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Kadra Zarządzająca (kierownicy produkcji, brygadziści, liderzy)
✓ Nadzór Procesów Produkcyjnych (inżynierowie procesu, technolodzy, specjaliści ds. jakości, technicy produkcji)
✓ Pracownicy Produkcyjni (operatorzy, ustawiacze)

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia wskaźników,
✓ zdobycie umiejętności tworzenia tablic oraz pomocy wizualnych,
✓ lepszy nadzór nad przebiegiem procesów,
✓ szybsza identyfikacja problemów i odchyleń od stanu oczekiwanego,
✓ poznanie narzędzi wspierających zarządzanie,
✓ umiejętność wdrożenia skutecznego systemu raportowania wyników,
✓ wiedza na temat łączenia narzędzi w system.

CZAS TRWANIA

1 dzień

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty zamknięte w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ definiować potrzeby w zakresie zarządzania wizualnego
✓ stworzyć skuteczny system raportowania,
✓ identyfikować problemy i odchylenia od stanu oczekiwanego,
✓ definiować wskaźniki,
✓ używać narzędzi wspierających zarządzanie,
✓ wskazać korzyści z wdrożenia zarządzania wizualnego.

PLAN SZKOLENIA

Szkolenie (8 godzin)
1. Podstawy lean management oraz zarządzania wizualnego (5M)
2. 5S, a zarządzanie wizualne
3. 1M – Pracownicy
4. 2M – Maszyny
5. 3M – Materiały
6. 4M – Metody
7. 5M – Pomiary
8. SQCD, czyli omówienie różnych grup wskaźników
9. Shopfloor management
10. Metody rozwiązywania problemów - cykl PDCA, 5x dlaczego?
11. Narzędzia wspierania zarządzania - tablice kamishibai, audyty warstwowe
12. Korzyści z wdrożenia zarządzania wizualnego
13. Podsumowanie
14. Dyskusja

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy