Dofinansowania

POTRZEBUJESZ WSPARCIA ALE NIE MASZ FUNDUSZY?

MOŻEMY POMÓC
W ZDOBYCIU ŚRODKÓW

  • Jesteś pracodawcą?
  • Brakuje Ci środków, aby rozwijać kompetencje pracowników?
  • Chcesz zrealizować szkolenia w swojej firmie?
  • Potrzebujesz wsparcia w optymalizacji procesów?
  • Szukasz możliwości zwiększenia produkcji?
  • Możemy pomóc Ci w finansowaniu naszych usług.

KTO MOŻE UZYSKAĆ FINANSOWANIE?

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI

O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz placówki publiczne, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika (minimum jeden pełny 1 etat) ze względu  na wymóg posiadania statusu pracodawcy.

Kwoty dofinansowań zależą od wielkości przedsiębiorstwa.

Środki można przeznaczyć na usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje pracowników.

Pozyskiwanie dotacji

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Mikro przedsiębiorstwa do 100%,
Małe i średnie przedsiębiorstwa do 80%.

Maksymalna kwota na firmę to 100 000 zł,
Maksymalna kwota na uczestnika to 6 000 zł

PRIORYTETY SZKOLEŃ

„Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych”,
zarządzanie,
marketing,
sprzedaż,
wykorzystywanie narzędzi informatycznych,
kompetencje miękkie.

FORMA WSPARCIA

Dotacja - Urząd Pracy przelewa środki potrzebne do opłacenia usług (nie trzeba zamrażać własnych środków)

AKTUALNE NABORY

Styczeń – Maj 2024
Każdy powiat ustala indywidualnie terminy naboru

Współpraca

JAK WYGLĄDA PROCES POZYSKIWANIA
I REALIZACJI DOTACJI?

Na etapie podpisywania umowy klient uzupełnienia formularz, na podstawie którego jest przygotowywana dokumentacja zgłoszeniowa do konkursu.

Po złożeniu wniosku i otrzymaniu decyzji klient podpisuje umowę z operatorem.

Po akceptacji dokumentów klient otrzymuje dotację, dzięki czemu możemy przejść do realizacji szkoleń.

Kompleksowo pomagamy klientowi i kontrolujemy każdy etap procesu. Rola klienta przeważnie ogranicza się do wysyłania wskazanych dokumentów bądź informacji oraz podpisywania dokumentacji.

ASK FOR AN OFFER

We will adapt to your needs