Redukcja Zużycia Mediów

DLA KOGO JEST TEN KURS?

✓ Managerowie techniczni
✓ Specjaliści do spraw energii, doradcy energetyczni
✓ Osoby odpowiedzialne za zarządzanie energią
✓ Osoby, które w znacznym stopniu chciałyby obniżyć koszty energii wdrażając System Zarządzania Energią ISO 50001

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

✓ rozwój kompetencji z zakresu redukcji zużycia mediów w firmach produkcyjnych,
✓ przygotowanie podstaw do realizacji działań projektowych w kierunku redukcji kosztów związanych z wykorzystaniem mediów,
✓ zwiększenie poziomu świadomości organizacji w tematyce zrównoważonego rozwoju i Białych Certyfikatów,
✓ praktyczna umiejętność analizy stanu obecnego organizacji w celu zaplanowania działań zmierzających do redukcji kosztów
✓ zmniejszenie kosztów związanych z wdrażaniem nieskutecznych rozwiązań,
✓ szybka i trwała poprawa procesów w organizacji,
✓ możliwość lepszego wykorzystanie zasobów w organizacji,
✓ umiejętność eliminacja strat związanych z nieprawidłowym zarządzaniem mediami.

CZAS TRWANIA

2 dni

POZIOM

Podstawowy

FORMA

Warsztaty praktyczne w siedzibie Klienta

UCZESTNICY (ABSOLWENCI) SZKOLENIA POTRAFIĄ

✓ określić podstawowe pojęcia z zakresu zużycia mediów,
✓ definiować straty wynikające z niewłaściwego zarządzania mediami,
✓ określać priorytety projektowe,
✓ praktycznie analizować koszty,
✓ szybko i trwale poprawiać procesy w organizacji.

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1:
- Podstawy termodynamiki
- Sposoby dostarczania ciepła, chłodu
- Odzyski ciepła (sprężarki, agregaty chłodnicze, ekonomizery kotła gazowego)
- Audyt energetyczny (aspekty prawne, przyczyny nieprawidłowości, przykłady z obliczeniami)
- Białe Certyfikaty (aspekty prawne, Audyt, Efektywności Energetycznej, przykłady realizacji)
- Eksploatacja

DZIEŃ 2:
- Podstawy termodynamiki – przykłady obliczeń
- Odzyski ciepła – przykłady obliczeń
- Omówienie faktur za energię elektryczną i gaz ziemny
- Omówienie wyników analizy energetycznej
- Określenie priorytetowych projektów
- Obliczenie potencjału dodatkowego przychodu z Białych Certyfikatów

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Zapytaj nas o ofertę i możliwe terminy